Film project ’ Slag om de Grebbeberg’:

Vandaag was de draaidag van de opening van het kunstwerk Fragmenten en Patronen en de applicatie Slag om de Grebbeberg. In totaal zal ik twee films maken.

Fragmenten en Patronen:’
In het voorjaar van 2014 zijn nieuwe fietspaden aangelegd langs de provinciale weg N225 op de Grebbeberg. Bij archeologisch vooronderzoek is veel vondstenmateriaal aangetroffen. Veel van deze sporen vertellen over de inval van het Duitse leger en de Nederlandse weerstand tijdens de meidagen van 1940, nu bijna 75 jaar geleden. De hevige strijd wordt verbeeld door fragmenten en teksten en grafische patronen.

Opening van het kunstwerk en de lancering van de app op 19 februari 2015
Meer informatie kijk op de website van Grebbelinie
In opdracht van Provincie Utrecht.

Slag om de Grebbeberg