Werkwijze

Luisteren – vertalen – verbeelden
Vanuit de kernwaarde puur, eerlijk en echt

1. INTAKE – Kennismaking

Tijdens een intake bespreken we de kaders van een productie, zodat deze voor alle betrokken partijen duidelijk zijn.
Zo worden o.a. de volgende vragen besproken: Wat is de opdracht, soort film, doelgroep, doel, planning….
Op basis van het intakegesprek maak ik een offerte op. Na akkoord gaan we verder aan de slag.
Wil je alvast zelf aan de slag met de vragen die we behandelen, stuur mij dan een e-mail.

2. VOORBEREIDING – Verhaal en Script

Ik verdiep mij verder in het onderwerp. De film moet namelijk passen bij het imago van jouw bedrijf of organisatie, doelgroep en het doel. Ik duik als ware in de huid van de doelgroep van de film. Ook kom ik op locatie kijken als dat mogelijk is. Vervolgens worden ideeën verder uitgewerkt tot een verhaal dat de boodschap op een duidelijke en creatieve wijze visualiseert.

3. PLANNING

Wanneer gaan we filmen? Ook wel in vakjargon wanneer zijn de draaidagen? We kijken altijd naar een zo efficiënt mogelijke planning. Bij een evenement is dat logisch. Maar als er eventueel ook interviews afgenomen moeten worden dan kunnen we dat ook op een ander moment doen. Als het een meerdaagse productie is, overleg ik altijd met de opdrachtgever wat de beste optie is om alles in goede banen te leiden.

4. OPNAMES

Hou er rekening mee dat de filmproductie veel tijd kost. Voor een film van een paar minuten wordt er al gauw een paar uur op locatie gefilmd. Er zijn veel facetten waar we rekening mee moeten houden tijdens het filmen; locatie, achtergrond, omgevingsgeluid, veiligheid, het weer. Tijdens het filmen wordt er gewerkt met een shotlist. Dit is een lijst met onderwerpen die in beeld moeten worden gebracht, hoe, wat en waar staat vermeld op deze lijst. Dit om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Daarnaast hou ik altijd ruimte voor creativiteit op de set. En vind ik het van belang dat de sfeer goed is,
mensen vinden het vaak spannend om voor de camera te staan.
Aan mij de taak om ze ontspannen en zelfverzekerd in beeld te brengen.

5. MONTAGE

Alles valt samen in de montage. Het is als ware één grote puzzel. De verschillende beelden, interview(s), geluid, muziek alles valt samen in één film. In de montage zijn er veel mogelijkheden, het tempo van de film wordt voor een groot deel hier bepaald. Maar ook hier kan bijvoorbeeld de huisstijl elementen van jouw organisatie verwerkt worden in de film.
Er wordt altijd eerst een versie van de film voorgelegd aan de opdrachtgever.
Op basis van de feedback worden de nodige aanpassingen verwerkt.

6. RESULTAAT

Als de opdrachtgever tevreden is. Wordt de film opgeleverd.