Samen voor Goud – Gouda tegen Eenzaamheid

Netwerk Samen voor Goud investeert in een Goudse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien door jongeren te enthousiasmeren om zich in te zetten voor mensen met weinig of geen netwerk.

Bij de campagne Gouda tegen Eenzaamheid, verbind netwerk Samen voor Goud, kwetsbare Gouwenaren met jongeren. Zodat er een cultuur gevormd wordt waar men naar elkaar omkijkt. 

Extra informatie: www.samenvoorgoud.nl

Opdrachtgever: Samen voor Goud – Maurice de Korne
Productie van: Ilse van Loon Film + Foto

Eendracht
Eendracht
Eendracht